Stichting Apart Wonen

Deze stichting verzorgt een woonvorm voor jongeren met een beperking. Rotary Club Harlingen schenkt de stichting een speciale duofiets.

Rotary Districten

Rotary Club Harlingen

 - sinds 1949 betrokken in een wereldwijd netwerk van vrijwilligers -

Rotary Club Harlingen | Copyright 2014-2018 | Designed by MEC Portals BV